Hanki työpaikallesi defibrillaattori

Ensiapu on kansalaistaito, jonka perusteet jokaisen on syytä hallita. Hätätilanteen sattuessa auttaminen on kansalaisvelvollisuus. Oikein ja välittömästi aloitettu ensiapu voi pelastaa ihmishengen. Ensiapu tarkoittaa tapahtumapaikalla annettavaa hoitoa sairaskohtauksen saaneelle tai loukkaantuneelle, ja sen tarkoituksena on turvata peruselintoiminnot.

Älä pelkää defibrillaattoria

Monet ovat nähneet televisiosarjoista ja elokuvista, kuinka sydämen pysähdyksen saaneelle annetaan suurilla kahvoilla sähköä rintakehälle. Tilanne on valkokankaalla dramaattinen ja näyttää vaativan sairaalaympäristöä hoitohenkilökuntineen. Todellisuudessa defibrillaattori on ensiauttajan paras ystävä, joka pienimmillään on lähes taskukokoa sekä erittäin helppo käyttää. Defibrillaattori, eli sydäniskuri, poistaa sydämen pysäyttäneen haitallisen rytmihäiriön antamalla tasavirtasähköiskun. Defibrillaattorissa on selkeät kuvalliset ohjeet siitä, kuinka iholle liimattavat elektrodit asetetaan potilaan rintakehälle. Laite tunnistaa rytmihäiriön ja kertoo, mitä laitteen käyttäjän tulee tehdä seuraavaksi. Defibrillaattori neuvoo siis käyttäjäänsä. Nykyaikainen sydäniskuri ei anna sähkövirtaa ellei se tunnista defibrilloitavaa rytmiä, eli rytmihäiriötä, sydämestä. Siksi defibrillaattorin elektrodien kiinnittäminen on täysin turvallista eikä siitä ole mitään haittaa, vaikka potilaan tila ei välttämättä edellyttäisikään sähkön johtamista sydämeen.

Defibrillaattori saatavilla

Mikäli potilas on tajuton eikä hengitä, täytyy elvytys aloittaa välittömästi. Tärkein elvytys sydänpysähdyksessä on paineluelvytys, jolla voidaan ylläpitää osittain elimistön verenkiertoa. Sydänpysähdyksen aiheuttaman rytmihäiriön poistaminen ei kuitenkaan onnistu ilman defibrillaattorin antamaa sähköä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että myös työpaikoilla on saatavilla defibrillaattori, ja että kaikki tietävät sen sijainnin ja uskaltavat käyttää sitä hätätilanteessa. Työpaikalle defibrillaattorin ja muut ensiaputarvikkeet voi hankkia esimerkiksi osoitteesta ensiaputarvike.fi.